Logo-jcvtr

Original Article
Somayeh Pourhoseini, Mohammad Bakhtiari, Abdolreza Babaee, Mohammad Ali Ostovan, Seyed Hassan Eftekhar-Vaghefi, Nikan Ostovan, Pooyan Dehghani*
J Cardiovasc Thorac Res. 2017;9(2): 108-112. doi: 10.15171/jcvtr.2017.18
PMCID: PMC5516050     PMID: 28740631    
PDF
XML
Cited By:
Original Article
Seyed Hassan Eftekhar-Vaghefi ORCID, Somayeh Pourhoseini, Maryam Movahedi, Shohre Hooshmand, Mohammad Ali Ostovan, Pooyan Dehghani*, Nikan Ostovan
J Cardiovasc Thorac Res. 2019;11(3): 203-208. doi: 10.15171/jcvtr.2019.34
PMCID: PMC6759614     PMID: 31579460    
PDF
XML
Cited By: